FAQ

Tyto otázky často dostáváme. Zda je tedy něco nejasného, snad tu najdeš odpověď.
Obecně pak: jestliže se rozchází informace tady a v popisu kurzu, přednost má ta u kurzu.

O OUTWARD BOUND

Slovní spojení  „outward bound“ pochází ze staré námořnické angličtiny: označuje okamžik, kdy loď opouští bezpečí přístavu a vyplouvá na širé moře, do neznáma a rizika, avšak vstříc novým zkušenostem a poznáním. Od této chvíle se musí posádka spolehnout sama na sebe.  

Pro nás to znamená především připravit mladé lidi na jejich cestu dospělostí. Zocelit je v dovednostech, které budou potřebovat celý život – ať již v osobním nebo pracovním životě.

Pro ty věkově starší vnímáme metaforu Outward Bound jako znovuvyplutí do aktivního života, inspiraci napnout plachty a schopnost vydat se za hranice své komfortní zóny.

Určitě víc poznáš sám/sama sebe, možná v sobě objevíš dobrého vůdce skupiny, nebo jiné týmové dovednosti. V každém případě odjedeš pravděpodobně s větším sebevědomím a pocitem hrdosti na to, co jsi zvládl nebo zvládla.

Zkusíš si nové věci – což se pro další život hodí. Může to být od stavění bivaku, vaření venku třeba i v nepřízni počasí, přes různé outdoorové aktivity nebo i práci s lany. To už se u každého kurzu liší. Projdeš výzvami a určitě se naučíš lépe zvládat svoje strachy a omezení, což ti může pomoci se jednou ucházet o lepší místo v zaměstnání, přihlásit se na vysněnou školu nebo se v životě poprat s jinými věcmi. Spousta věcí bude pod povrchem a něco se změní docela neviditelně. Pokud jsi v období, kdy se tvoje dospělost teprve formuje, zcela jistě ti v tom kurz pomůže. Třeba odpoutat se od rodičů a převzít větší díl zodpovědnosti za sebe sama nebo společné věci. Práce ve skupině a postupné předávání „vesla“ od instruktora k účastníkům ti v tom hodně pomůže. Možná se i naučíš říci si o pomoc – protože uvidíš, že občas potřebuje pomocnou ruku každý a není třeba se za to stydět nebo se tomu vyhýbat. Zcela jistě se posuneš také tam, kde si to ty sám/sama určíš. Určitě bude příležitost se nad svými silnými i slabými stránkami zamyslet. A dost pravděpodobně na nich i zapracovat.

Výhodou je, že kurz Outwardu je místo, kde jsi v nové skupině – tedy jako nepopsaný list, kde si můžeš  dovolit dělat chyby a učit se z nich. Je jedno jak jsi šikovný, schopný nebo chytrý. Každý posouvá sám sebe na svojí cestě, není potřeba se srovnávat, a tak je ve výsledku každý úspěšný. Od toho jsou i instruktoři – aby procesu pomohli a jednotlivé účastníky na jejich cestě podpořili.

Kurz ti také v každém případě přinese pevná přátelství, protože projít spolu náročnými chvilkami, poznat se po všech stránkách, to lidi spojí dohromady. Někdy tato přátelství vydrží i celý život.

Může ti dát kromě větší sebedůvěry také důvěru, že se na někoho můžeš spolehnout, nebo že máš (i přes klopýtání ve škole či v rodině) své přednosti a kvality.

Pro vás věkově starší může být kurz OB také návratem k aktivitě trochu jiného typu, odvaze žít svůj život zase zpátky, výdechu, odlehčení a načerpání nových sil, vyplutí či vykročení za své hranice či najití sebe sama v rychlosti dnešní doby.

Prostě pro každého je to takové vyplutí do nového – Outward Bound!

Kurz Outwardu má úplně jiné cíle. Jde nám o celkový rozvoj lidí, ne pouze o zážitky z cesty. Proto je celý program stavěn tak, aby se jednotliví účastníci kurzu nejprve dobře poznali a cítili se ve skupině dobře a bezpečně. Řízená skupinová práce pak zážitky i zkušenosti zhodnocuje – přináší větší míru sebepoznání, cíleného rozvoje i větší posun schopností, než může přinést cesta s kamarády, o samotě nebo s cestovní kanceláří. Každý způsob má své přednosti, ale kurz Outward Bound nelze nahradit žádným z nich. Často právě pro svoji komplexnost. O tom je více v sekci o metodě.

Účast na kurzu OB je v zahraničí (a někde již i u nás) brána jako záruka určitých schopností a vizitka osobnosti absolventa. Proto je ceněnou položkou v životopisu.

Některé se liší velmi málo, jiné zásadně. Zde jsou zásadní rysy, které obecně platí, výjimky ale jsou.

Kurzy Outwardu:

 • pracují s účastníky v malých skupinách (do 14 ti osob) a cíleně se zaměřují na rozvoj jednotlivce i skupiny (jejich osobní vlastnosti a charakter, spolupráci v týmu, vztah k druhým lidem i společnosti, leadership),
 • využívají více reálné výzvy, přírodní prostředí, týmové úkoly, dobrodružství,
 • jsou vedeny instruktory, kteří jsou za svoji práci placeni,
 • jsou stálou, každoročně opakovanou nabídkou organizace,
 • jsou inspirovány zahraničními i našimi zkušenostmi z Prázdninovky i České cesty (která pořádá kurzy pro firemní týmy).

Kurzy Prázdninovky jsou typické:

 • zpravidla větší účastnickou skupinou (20–30 osob),
 • širokou škálou používaných prostředků: od hry, workshopů, tvořivosti až po reálné situace,
 • větší šíří témat kurzů,
 • programy vycházející z nových cest, experimentů, ale i z klasických a ověřených her,
 • dobrovolnickou přípravou (týmem v počtu 4–7 osob),
 • tím, že kurzy a jejich programy nebo dramaturgické přístupy inspirují další organizace i světový Outward Bound.

Obě cesty jsou skvělou příležitostí vykročit ze stereotypu, dozvědět se něco o sobě a zažít smysluplný čas a nezapomenutelné prázdniny nebo dovolenou. Jejich dopad může být často podobný, jen cesty jsou jiné.  Po absolvování jednoho typu kurzu je možné se účastnit druhého typu. Bezpečnost a profesionalitu najdete v obou sektorech – v dobrovolnickém i v placeném.

Prázdninová škola Lipnice i řada kurzů Outward Bound zůstává orientována na neziskový a veřejný sektor. Kurzy ve firemním sektoru realizuje naše dceřinná organizace Česká cesta. Není problém se domluvit na konkrétních kurzech vycházejících z veřejné řady Outwardu či specifických kurzech dle potřeby. V mnoha případech je možné využít stejné instruktory. Obě organizace úzce spolupracují.

Česká cesta spol. s r.o. používala značku a byla členem Outward Bound z pozice dcery Prázdninové školy Lipnice od doby svého vzniku (1993). V rámci této společnosti byly díky zkušenostem z mezinárodního Outward Bound a Prázdninovky rozvinuty a položeny základy českého „outdoor management trainingu“. V současné době, kdy Česká cesta rozšířila portfolio svých kurzů za hranice Outward Bound, již značku nevyužívá. Má také více vlastníků než pouze PŠL. Zásady a postupy kurzů Outward Bound a dodržování bezpečnostních standardů jsou jí ale stále vlastní a na kvalitu kurzů je možné se více než spolehnout.

To nás velmi těší. Kurzy Outward Bound, a účast mnoha mladých po celém světě, stojí na podpoře příznivců této myšlenky. Z donátorských peněz se poskytují stipendia jednotlivcům nebo skupinám, nakupuje potřebné vybavení nebo i staví centra. Budeme rádi za jakoukoliv podporu. Napište nám na ob@psl.cz a domluvíme vše potřebné.

Všechny kurzy jsou v současné době v českém jazyce. V budoucnu počítáme i s mezinárodními kurzy v anglickém jazyce. V takovém případě to bude u kurzu vždy uvedeno.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBA

Tady klikni na fotku kurzu a odtamtud se dostaneš do jeho popisu, kde je i přihláška.  Tu stačí vyplnit, odeslat a počkat, až se během pár dní, nejpozději do týdne, ozveme zpátky. Poté dostaneš další instrukce včetně těch k zaplacení kurzu (zálohy) a vyplnění zdravotního prohlášení. Pokud je to u nějakého kurzu jinak nebo je již plný, včas se to dozvíš. V každém případě je dobré poslat přihlášku co nejdříve!

U většiny kurzů ano. V současné době účast na kurzech podporuje Lipnický stipendijní fond. Proto pokud ti chybí dostatečné finanční prostředky, napiš nám svoji představu, jaká částka by ti pomohla situaci vyřešit a stejně tak v jaké jsi životní situaci nebo důvody žádosti. Vše pošli na ob@psl.cz a v kopii ještě na adresu kurzu, ke kterému se žádost vztahuje. Nezapomeň na údaje o sobě a název vybraného kurzu.

Ano, ale obecně je lepší, ať to udělá sám/sama. Na kurzu se budou muset o sebe postarat také sami. Pokud se ale jedná o překvapení, dárek nebo chcete předběžně rezervovat místo, určitě to možné je. Pouze prosíme: současně s přihláškou informujte tým kurzu a domluvte se na postupu.

Obvykle to nedoporučujeme. Kurzy Outward Bound jsou především časem pro sebe a blízká znalost další osoby a již vybudovaný vztah možné přínosy kurzu oslabuje a narušuje. Neplatí to ale samozřejmě v každé dvojici a na každém kurzu stejně silně. Proto se v případě potřeby informuj přímo u týmu kurzu, kterého se to týká. Pokud již někoho znáš – víš, že se na kurz hlásí, ale stalo se to náhodou, není třeba to nijak měnit. Takové věci se stát mohou a kurz příliš neovlivní.

V každém případě je zcela v pořádku přijít do úplně nové skupiny. Přináší to nové možnosti se projevit, otevřeně komunikovat a navázat nová, často celoživotní přátelství.

V některých případech to možné je, věkový rozsah je orientační. V každém případě je nutné poslat dotaz přímo týmu kurzu, který zná věkovou strukturu již přihlášených účastníků i program a může tak situaci posoudit.

Většinou to tak je, nelze to ale brát automaticky. Jsou totiž například kurzy, kde účast musí stvrdit vedoucí instruktor dle požadavků na fyzickou zdatnost či složení celé skupiny (posádka na moři atd.). Jindy se stane, že je kurz plný a přijímáme již pouze náhradníky.

Pokud se ti nepodaří pro naplněnost kurzů zúčastnit letos, dáme ti vědět včas při vypsání dalšího běhu.
Každopádně doporučení za nás: včasná přihláška přináší i jistější možnost účasti.

Přihláška obsahuje kromě základních informací také obecný dotaz na zdravotní stav. Sem patří ty skutečnosti, které by mohly být rozhodující pro posouzení schopnosti kurz zvládnout. V případě pochybností se neváhej rozepsat víc. Podrobná zdravotní deklarace přijde až s dopisem, vyzývajícím k platbě za kurz. V případě, že by nebylo možné se kurzu ze zdravotních důvodů udaných v deklaraci zúčastnit (z rozhodnutí týmu kurzu), budou finanční prostředky za kurz v plné výši vráceny.

Většinou ano, ale konzultace je nutná – jde o to, jak je alergie vážná. Ne vždy jsme schopni zajistit naprosté vyloučení nějaké složky, byť u některých, nebo běžných, intolerancí to není problém. Bude skvělé, když svoje omezení popíšeš zároveň s přihláškou a společně situaci posoudíme.

Z kurzu je možné se odhlásit kdykoliv, i když budeme rádi, pokud to nebude muset nastat. Vrácení finančního poplatku podléhá stornopoplatkům, které jsou uvedeny u každého kurzu zvlášť.

Přihlášení na kurz je v každém případě třeba stvrdit platbou účastnického poplatku nebo zálohy. Teprve pak s tebou počítáme „najisto“. Potřebné informace včetně stornopoplatků a podmínek účasti obdržíš před platbou kurzu v dopise.

V každém případě – při jakékoliv změně budeme rádi, když nám ji dáš vědět!

Především plná pozornost instruktorů, kteří dbají na pohodu a bezpečnost, stejně jako na to, aby si každý účastník odvezl z kurzu maximum – tedy facilitace učícího procesu a jejich osobní přístup. V ceně jsou dále veškeré aktivity na kurzu a zapůjčení speciálního společného vybavení. Dále zajištění bezpečnosti – ať to jsou již záchranné vesty, cestovní lékárna nebo další instruktor s autem v blízkém okolí. V převážné většině také jídlo.

Součástí ceny obvykle není doprava na kurz a z kurzu. Další informace ke konkrétním kurzům, včetně rozsahu pojištění, které je/není součástí ceny, dostanete nejpozději měsíc před jejich začátkem.

O OUTWARD BOUND

Slovní spojení  „outward bound“ pochází ze staré námořnické angličtiny: označuje okamžik, kdy loď opouští bezpečí přístavu a vyplouvá na širé moře, do neznáma a rizika, avšak vstříc novým zkušenostem a poznáním. Od této chvíle se musí posádka spolehnout sama na sebe.  

Pro nás to znamená především připravit mladé lidi na jejich cestu dospělostí. Zocelit je v dovednostech, které budou potřebovat celý život – ať již v osobním nebo pracovním životě.

Pro ty věkově starší vnímáme metaforu Outward Bound jako znovuvyplutí do aktivního života, inspiraci napnout plachty a schopnost vydat se za hranice své komfortní zóny.

Určitě víc poznáš sám/sama sebe, možná v sobě objevíš dobrého vůdce skupiny, nebo jiné týmové dovednosti. V každém případě odjedeš pravděpodobně s větším sebevědomím a pocitem hrdosti na to, co jsi zvládl nebo zvládla.

Zkusíš si nové věci – což se pro další život hodí. Může to být od stavění bivaku, vaření venku třeba i v nepřízni počasí, přes různé outdoorové aktivity nebo i práci s lany. To už se u každého kurzu liší. Projdeš výzvami a určitě se naučíš lépe zvládat svoje strachy a omezení, což ti může pomoci se jednou ucházet o lepší místo v zaměstnání, přihlásit se na vysněnou školu nebo se v životě poprat s jinými věcmi. Spousta věcí bude pod povrchem a něco se změní docela neviditelně. Pokud jsi v období, kdy se tvoje dospělost teprve formuje, zcela jistě ti v tom kurz pomůže. Třeba odpoutat se od rodičů a převzít větší díl zodpovědnosti za sebe sama nebo společné věci. Práce ve skupině a postupné předávání „vesla“ od instruktora k účastníkům ti v tom hodně pomůže. Možná se i naučíš říci si o pomoc – protože uvidíš, že občas potřebuje pomocnou ruku každý a není třeba se za to stydět nebo se tomu vyhýbat. Zcela jistě se posuneš také tam, kde si to ty sám/sama určíš. Určitě bude příležitost se nad svými silnými i slabými stránkami zamyslet. A dost pravděpodobně na nich i zapracovat.

Výhodou je, že kurz Outwardu je místo, kde jsi v nové skupině – tedy jako nepopsaný list, kde si můžeš  dovolit dělat chyby a učit se z nich. Je jedno jak jsi šikovný, schopný nebo chytrý. Každý posouvá sám sebe na svojí cestě, není potřeba se srovnávat, a tak je ve výsledku každý úspěšný. Od toho jsou i instruktoři – aby procesu pomohli a jednotlivé účastníky na jejich cestě podpořili.

Kurz ti také v každém případě přinese pevná přátelství, protože projít spolu náročnými chvilkami, poznat se po všech stránkách, to lidi spojí dohromady. Někdy tato přátelství vydrží i celý život.

Může ti dát kromě větší sebedůvěry také důvěru, že se na někoho můžeš spolehnout, nebo že máš (i přes klopýtání ve škole či v rodině) své přednosti a kvality.

Pro vás věkově starší může být kurz OB také návratem k aktivitě trochu jiného typu, odvaze žít svůj život zase zpátky, výdechu, odlehčení a načerpání nových sil, vyplutí či vykročení za své hranice či najití sebe sama v rychlosti dnešní doby.

Prostě pro každého je to takové vyplutí do nového – Outward Bound!

Kurz Outwardu má úplně jiné cíle. Jde nám o celkový rozvoj lidí, ne pouze o zážitky z cesty. Proto je celý program stavěn tak, aby se jednotliví účastníci kurzu nejprve dobře poznali a cítili se ve skupině dobře a bezpečně. Řízená skupinová práce pak zážitky i zkušenosti zhodnocuje – přináší větší míru sebepoznání, cíleného rozvoje i větší posun schopností, než může přinést cesta s kamarády, o samotě nebo s cestovní kanceláří. Každý způsob má své přednosti, ale kurz Outward Bound nelze nahradit žádným z nich. Často právě pro svoji komplexnost. O tom je více v sekci o metodě.

Účast na kurzu OB je v zahraničí (a někde již i u nás) brána jako záruka určitých schopností a vizitka osobnosti absolventa. Proto je ceněnou položkou v životopisu.

Některé se liší velmi málo, jiné zásadně. Zde jsou zásadní rysy, které obecně platí, výjimky ale jsou.

Kurzy Outwardu:

 • pracují s účastníky v malých skupinách (do 14 ti osob) a cíleně se zaměřují na rozvoj jednotlivce i skupiny (jejich osobní vlastnosti a charakter, spolupráci v týmu, vztah k druhým lidem i společnosti, leadership),
 • využívají více reálné výzvy, přírodní prostředí, týmové úkoly, dobrodružství,
 • jsou vedeny instruktory, kteří jsou za svoji práci placeni,
 • jsou stálou, každoročně opakovanou nabídkou organizace,
 • jsou inspirovány zahraničními i našimi zkušenostmi z Prázdninovky i České cesty (která pořádá kurzy pro firemní týmy).

Kurzy Prázdninovky jsou typické:

 • zpravidla větší účastnickou skupinou (20–30 osob),
 • širokou škálou používaných prostředků: od hry, workshopů, tvořivosti až po reálné situace,
 • větší šíří témat kurzů,
 • programy vycházející z nových cest, experimentů, ale i z klasických a ověřených her,
 • dobrovolnickou přípravou (týmem v počtu 4–7 osob),
 • tím, že kurzy a jejich programy nebo dramaturgické přístupy inspirují další organizace i světový Outward Bound.

Obě cesty jsou skvělou příležitostí vykročit ze stereotypu, dozvědět se něco o sobě a zažít smysluplný čas a nezapomenutelné prázdniny nebo dovolenou. Jejich dopad může být často podobný, jen cesty jsou jiné.  Po absolvování jednoho typu kurzu je možné se účastnit druhého typu. Bezpečnost a profesionalitu najdete v obou sektorech – v dobrovolnickém i v placeném.

Prázdninová škola Lipnice i řada kurzů Outward Bound zůstává orientována na neziskový a veřejný sektor. Kurzy ve firemním sektoru realizuje naše dceřinná organizace Česká cesta. Není problém se domluvit na konkrétních kurzech vycházejících z veřejné řady Outwardu či specifických kurzech dle potřeby. V mnoha případech je možné využít stejné instruktory. Obě organizace úzce spolupracují.

Česká cesta spol. s r.o. používala značku a byla členem Outward Bound z pozice dcery Prázdninové školy Lipnice od doby svého vzniku (1993). V rámci této společnosti byly díky zkušenostem z mezinárodního Outward Bound a Prázdninovky rozvinuty a položeny základy českého „outdoor management trainingu“. V současné době, kdy Česká cesta rozšířila portfolio svých kurzů za hranice Outward Bound, již značku nevyužívá. Má také více vlastníků než pouze PŠL. Zásady a postupy kurzů Outward Bound a dodržování bezpečnostních standardů jsou jí ale stále vlastní a na kvalitu kurzů je možné se více než spolehnout.

To nás velmi těší. Kurzy Outward Bound, a účast mnoha mladých po celém světě, stojí na podpoře příznivců této myšlenky. Z donátorských peněz se poskytují stipendia jednotlivcům nebo skupinám, nakupuje potřebné vybavení nebo i staví centra. Budeme rádi za jakoukoliv podporu. Napište nám na ob@psl.cz a domluvíme vše potřebné.

Všechny kurzy jsou v současné době v českém jazyce. V budoucnu počítáme i s mezinárodními kurzy v anglickém jazyce. V takovém případě to bude u kurzu vždy uvedeno.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBA

Tady klikni na fotku kurzu a odtamtud se dostaneš do jeho popisu, kde je i přihláška.  Tu stačí vyplnit, odeslat a počkat, až se během pár dní, nejpozději do týdne, ozveme zpátky. Poté dostaneš další instrukce včetně těch k zaplacení kurzu (zálohy) a vyplnění zdravotního prohlášení. Pokud je to u nějakého kurzu jinak nebo je již plný, včas se to dozvíš. V každém případě je dobré poslat přihlášku co nejdříve!

U většiny kurzů ano. V současné době účast na kurzech podporuje Lipnický stipendijní fond. Proto pokud ti chybí dostatečné finanční prostředky, napiš nám svoji představu, jaká částka by ti pomohla situaci vyřešit a stejně tak v jaké jsi životní situaci nebo důvody žádosti. Vše pošli na ob@psl.cz a v kopii ještě na adresu kurzu, ke kterému se žádost vztahuje. Nezapomeň na údaje o sobě a název vybraného kurzu.

Ano, ale obecně je lepší, ať to udělá sám/sama. Na kurzu se budou muset o sebe postarat také sami. Pokud se ale jedná o překvapení, dárek nebo chcete předběžně rezervovat místo, určitě to možné je. Pouze prosíme: současně s přihláškou informujte tým kurzu a domluvte se na postupu.

Obvykle to nedoporučujeme. Kurzy Outward Bound jsou především časem pro sebe a blízká znalost další osoby a již vybudovaný vztah možné přínosy kurzu oslabuje a narušuje. Neplatí to ale samozřejmě v každé dvojici a na každém kurzu stejně silně. Proto se v případě potřeby informuj přímo u týmu kurzu, kterého se to týká. Pokud již někoho znáš – víš, že se na kurz hlásí, ale stalo se to náhodou, není třeba to nijak měnit. Takové věci se stát mohou a kurz příliš neovlivní.

V každém případě je zcela v pořádku přijít do úplně nové skupiny. Přináší to nové možnosti se projevit, otevřeně komunikovat a navázat nová, často celoživotní přátelství.

V některých případech to možné je, věkový rozsah je orientační. V každém případě je nutné poslat dotaz přímo týmu kurzu, který zná věkovou strukturu již přihlášených účastníků i program a může tak situaci posoudit.

Většinou to tak je, nelze to ale brát automaticky. Jsou totiž například kurzy, kde účast musí stvrdit vedoucí instruktor dle požadavků na fyzickou zdatnost či složení celé skupiny (posádka na moři atd.). Jindy se stane, že je kurz plný a přijímáme již pouze náhradníky.

Pokud se ti nepodaří pro naplněnost kurzů zúčastnit letos, dáme ti vědět včas při vypsání dalšího běhu.
Každopádně doporučení za nás: včasná přihláška přináší i jistější možnost účasti.

Přihláška obsahuje kromě základních informací také obecný dotaz na zdravotní stav. Sem patří ty skutečnosti, které by mohly být rozhodující pro posouzení schopnosti kurz zvládnout. V případě pochybností se neváhej rozepsat víc. Podrobná zdravotní deklarace přijde až s dopisem, vyzývajícím k platbě za kurz. V případě, že by nebylo možné se kurzu ze zdravotních důvodů udaných v deklaraci zúčastnit (z rozhodnutí týmu kurzu), budou finanční prostředky za kurz v plné výši vráceny.

Většinou ano, ale konzultace je nutná – jde o to, jak je alergie vážná. Ne vždy jsme schopni zajistit naprosté vyloučení nějaké složky, byť u některých, nebo běžných, intolerancí to není problém. Bude skvělé, když svoje omezení popíšeš zároveň s přihláškou a společně situaci posoudíme.

Z kurzu je možné se odhlásit kdykoliv, i když budeme rádi, pokud to nebude muset nastat. Vrácení finančního poplatku podléhá stornopoplatkům, které jsou uvedeny u každého kurzu zvlášť.

Přihlášení na kurz je v každém případě třeba stvrdit platbou účastnického poplatku nebo zálohy. Teprve pak s tebou počítáme „najisto“. Potřebné informace včetně stornopoplatků a podmínek účasti obdržíš před platbou kurzu v dopise.

V každém případě – při jakékoliv změně budeme rádi, když nám ji dáš vědět!

Především plná pozornost instruktorů, kteří dbají na pohodu a bezpečnost, stejně jako na to, aby si každý účastník odvezl z kurzu maximum – tedy facilitace učícího procesu a jejich osobní přístup. V ceně jsou dále veškeré aktivity na kurzu a zapůjčení speciálního společného vybavení. Dále zajištění bezpečnosti – ať to jsou již záchranné vesty, cestovní lékárna nebo další instruktor s autem v blízkém okolí. V převážné většině také jídlo.

Součástí ceny obvykle není doprava na kurz a z kurzu. Další informace ke konkrétním kurzům, včetně rozsahu pojištění, které je/není součástí ceny, dostanete nejpozději měsíc před jejich začátkem.

PŘED A NA KURZU

Nemusíš být žádný sportovec nebo sportovkyně. Na každém kurzu je sice poměrně dost fyzických aktivit, ale jsou připraveny tak, aby je mohl běžný účastník (dokonce i ten, který sedí hodně času ve škole nebo v práci) zvládnout.

Celková kondice se však hodí, protože každý kurz jako celek náročný je a tvoje tělo jej zvládne lépe, pokud se na něj trochu připravíš. Pak si budeš moci vše i více užít. S rozdílnými dispozicemi a schopnostmi se ale počítá, proto nemusíš mít obavy, že se ostatním nevyrovnáš. Možná na tebe občas někde počkají, zato využijí zase jiné tvé schopnosti během přípravy tábořiště, vaření nebo rozmýšlení nad týmovým úkolem.

Obecně nejde o to se poměřovat s druhými nebo testovat tvé schopnosti. Více jde o to, zkusit si něco nového a překonat sám sebe. A to zvládne každý!

Více informací jak se ev. na konkrétní kurz připravit dostaneš v dopise před kurzem, u zimních kurzů třeba na prologu (krátké části kurzu několik týdnů před samotným kurzem).

Každý kurz je totiž jiný a má svá specifika – proto ani kondici nelze zcela zobecnit. Pokud potřebuješ, kontaktuj tým kurzu a své obavy s nimi zkonzultuj předem.

Kurzy jsou různé, ale u převážné většiny z nich potřebuješ spacák, karimatku, dobrý batoh, čelovku/baterku, prošlápnuté boty a oblečení do různého počasí. Některé z věcí je možné si zapůjčit. Proto, pokud ti něco chybí, nemusí to být překážkou – informuj se u svého týmu. Jediné, co je třeba mít opravdu vlastní jsou dobré boty a osobní věci. Seznam vybavení dostaneš v každém případě v dopisu před kurzem.

Jasně, že je. Pro hodně lidí je to právě jejich první zkušenost s podobnými aktivitami nebo delším pobytem v přírodě. Není potřeba mít žádné zkušenosti, všechno se na kurzu naučíte tak, aby to bylo bezpečné, a přitom, abyste si to i užili. Od pobytu venku až po zvládnutí různých aktivit – dle typu kurzu. Pokud nemáš pro kurz dostatečné vybavení, dej vědět týmu a domluvíte se na zapůjčení.

To se dozvíš mailem, nejpozději měsíc před začátkem kurzu. Dostat se tam budeš muset po své vlastní ose. V některých případech (cesta do zahraničí) dostaneš možnost smluvit si spolujízdu nebo doporučené spojení na místo. Kurz končí vždy tak, aby bylo možné se rozumným způsobem dostat zase zpět domů.

Pokud potřebuješ účast na kurzu zrušit, ozvi se na ob@psl.cz a do kopie dej kontakt uvedený u kurzu. A čím dřív to uděláš, tím lépe: u většiny kurzů je nastavený storno poplatek, který se odvíjí od data odhlášení. Informace o tom jsou vždy u kurzu.

Je možnost za sebe najít náhradu. Pokud se to povede, vyrovnání je mezi vámi.

V každém případě si můžeš u pojišťovny sjednat při placení kurzu tzv. pojištění storna. O tom se informuj ještě před zaplacením kurzu.

U kurzů je jídlo zpravidla v ceně kurzu a o jeho složení se částečně domlouvají účastníci sami, částečně je dáno dopředu. Dietní požadavky je třeba řešit s týmem kurzu a zpravidla není problém jim vyhovět, pokud je tým či skupina ví dostatečně dopředu. Rozhodně by to nemělo být překážkou účasti na kurzu.

Jídlo se připravuje většinou společně nebo ve skupinách, dle typu kurzu. Pokud je kurz delší, zásoby se doplňují průběžně.

Mobil si vzít můžeš, ale připrav se na to (a připrav na to i své okolí), že během kurzu nebudeš dostupný/dostupná. A pokud ano, tak velmi výjimečně. Vše si ale domluvíte na začátku kurzu, protože toto může být u jednotlivých kurzů odlišné.

Další elektronika je nevhodná. Hodit se může naopak malý foťák.

Každý kurz je jiný. Dokonce i ty stejného typu mohou být trochu jiné. Výsledný program je aktuálním výsledkem původního plánu, počasí i rozhodnutí instruktora v danou chvíli, které odpovídá především skupině a jejím potřebám. Proto nemusí být ani jeden kurz zcela stejný. Nicméně na všech je naším cílem vzít skupinu do podnětného reálného prostředí. Často využíváme expediční formu kurzu, protože přináší přirozené výzvy a situace. Součástí je i péče o sebe a skupinu, především co se týká nocování, přípravy stravy, plánování cesty. Proto často na kurzech fungujeme i s batohem na zádech. Kde to jde, jsme zcela soběstační, vše si neseme nebo vezeme na lodi, v případech delších či komplikovanějších kurzů využíváme i doprovodného vozidla.

V průběhu dne jsou účastníci stavěni před další výzvy, se kterými se musí poprat – složit síly a schopnosti dohromady, objevit svůj skrytý potenciál nebo způsob fungování s druhými. Tím, že účastníky povzbuzujeme, motivujeme a podporujeme posouvat své hranice, rozšiřujeme také jejich komfortní zónu. To, co bylo „obtížné“ nebo „nemožné“ se stane zvládnutelným a posune vlastní schopnosti a sebejistotu dál.

Každý kurz je ale navržený jinak a byť mají rysy a metodu podobnou, využívají jiných prostředků a aktivit. Někde jich je více, a jsou zaměřeny na výzvu a nové dovednosti, jinde mohou směřovat spíše k týmovým úkolům, drobným či hlubším zamyšlením nad sebou samým, směřováním atd. Na všech kurzech pracujeme s nějakou formou zpětné vazby, někde i s teoretickými modely fungování skupiny, učení ze zkušenosti a podobně.

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ

Ano. Jasné, že se při pohybu v přírodě nebo různých aktivitách může  něco přihodit. To bychom nemohli vůbec chodit do lesa nebo dělat nějaký sport. A to by bylo špatně, protože je to něco, co naše tělo potřebuje rozhodně více než sezení doma nebo u počítače.

Na kurzech Outward Bound, i když mohou vypadat nebezpečně, máme aktivity ale zajištěné. Slouží k tomu celý systém pravidel a postupů, díky kterým riziko minimalizujeme, v těch klíčových vylučujeme. Zajišťujeme to vícenásobnou prevencí a dvojitou kontrolou u klíčových aktivit. Naše bezpečnostní standardy patří mezi nejpřísnější na světě. A zároveň jsme v tomto pod zkušeným, ochranným i kontrolním křídlem světové organizace Outward Bound International. Můžeš si být tedy jistý/á, že jsi v dobrých rukách. Pokud tě zajímá tato oblast víc, tady je o tom víc.

Pro vedení kurzu Outward Bound vybíráme ty nejlepší instruktory a lektory.

Jsou to trenéři, facilitátoři, risk manažeři i koučové v jedné osobě. Pocházejí z různého prostředí, často jsou zároveň lektory firemních kurzů či terapeuti a jejich práce je zároveň jejich koníčkem. Proto máme jistotu, že i naše kurzy mají vysokou kvalitu, účastníci jsou v dobrých rukách a z kurzu si odnášejí maximum.

Všichni instruktoři procházejí náročnou instruktorskou přípravou a mají za sebou často tisíce hodin práce s lidmi. Dle svého zaměření procházejí navíc ještě specializovanými výcviky a všichni jsou absolventi kurzů první pomoci ZDrSEM.

Většinou nevadí. Na každém kurzu je v případě vodních aktivit nutné nosit záchranné vesty. Na druhou stranu je skvělé užívat si i na vodě /ve vodě aktivity bez obav, proto v rámci přípravy na kurz můžeš své schopnosti zdokonalit. A cítit se pak jistější nejen na vodě, ale i v dalších aktivitách, které jsou před tebou.

Snažíme se, aby na kurz mohl jet opravdu každý, ale zároveň chceme maximálně dodržet bezpečnost a odpovědně situaci posoudit – i vzhledem k chystanému programu a občas i vzdálenosti odborné zdravotní péče.  

Proto vyplňuje každý účastník kurzu (nebo rodiče) kromě přihlášky také zdravotní prohlášení. Odtud se tým kurzu může dozvědět o tvých případných omezeních. Menší omezení bere tým jen na vědomí a v průběhu kurzu přizpůsobuje situaci tak, aby byl program zvládnutelný. Pokud je omezení komplikovanější, je možné, že se ti ozveme zpátky a budeme věc konzultovat, případně se radit s lékařem nebo rodiči, abychom situaci mohli posoudit. Nejde o to někoho vyřazovat, ale být schopni zajistit to, co je v případě zdravotních omezení třeba. Společně se o to v každém případě pokusíme!

Pokud nejsme zrovna v zázemí objektu (či lodi), využíváme „přírodní toaletu“. Je to možná pro někoho neobvyklé, ale brzy si zvykneš, že s pořádnou lopatkou a dalším vybavením si zajistíš totéž, co v dezinfikovaných kabinách. Dokonce s lepším výhledem.

O tom „jak na to, aby po nás nezůstala ani stopa“ si řeknete na kurzu.

Co se týká další hygieny, na cestách se běžně využívají potoky či další zdroje vody, v případě zvýšené potřeby hygieny je možné počítat i s opláchnutím z pitné láhve nebo mít s sebou vlhčené hygienické ubrousky (pro zimní kurzy).

Kurz je možné absolvovat i v čase menstruace. Možná ne s tak důkladnou hygienou jako doma, avšak s hygienou dostatečnou. Vždy je dobře dát vědět instruktorskému týmu, aby mohl brát na situaci zřetel a umožnil tak více času na přestávky či osobní zajištění čistoty. U vodních aktivit se domluví dle jejich charakteru, zda je v pořádku aktivitu absolvovat či nikoliv. Zpravidla to nebývá problém.

U zimních kurzů (ale i jako nouzové řešení u jiných) se v každém případě hodí využití vlhčených hygienických ubrousků. Malé balení se k obvyklým proprietám snadno vejde a je to dobrá jistota.

Váháš, jak to říci týmu a jsou tam samí muži? Napiš Světle, která má kurzy OB na starosti na svetlana.vastova@psl.cz a ona to zařídí. V každém případě se nemusíš bát ani tak – pokud potřebuješ podpořit v tomto nečekaném tématu na kurzu, nech se podpořit někým dalším. Ve dvou to vždycky jde lépe – a málokdy je v tom žena/dívka ve skupině sama!

PŘED A NA KURZU

Nemusíš být žádný sportovec nebo sportovkyně. Na každém kurzu je sice poměrně dost fyzických aktivit, ale jsou připraveny tak, aby je mohl běžný účastník (dokonce i ten, který sedí hodně času ve škole nebo v práci) zvládnout.

Celková kondice se však hodí, protože každý kurz jako celek náročný je a tvoje tělo jej zvládne lépe, pokud se na něj trochu připravíš. Pak si budeš moci vše i více užít. S rozdílnými dispozicemi a schopnostmi se ale počítá, proto nemusíš mít obavy, že se ostatním nevyrovnáš. Možná na tebe občas někde počkají, zato využijí zase jiné tvé schopnosti během přípravy tábořiště, vaření nebo rozmýšlení nad týmovým úkolem.

Obecně nejde o to se poměřovat s druhými nebo testovat tvé schopnosti. Více jde o to, zkusit si něco nového a překonat sám sebe. A to zvládne každý!

Více informací jak se ev. na konkrétní kurz připravit dostaneš v dopise před kurzem, u zimních kurzů třeba na prologu (krátké části kurzu několik týdnů před samotným kurzem).

Každý kurz je totiž jiný a má svá specifika – proto ani kondici nelze zcela zobecnit. Pokud potřebuješ, kontaktuj tým kurzu a své obavy s nimi zkonzultuj předem.

Kurzy jsou různé, ale u převážné většiny z nich potřebuješ spacák, karimatku, dobrý batoh, čelovku/baterku, prošlápnuté boty a oblečení do různého počasí. Některé z věcí je možné si zapůjčit. Proto, pokud ti něco chybí, nemusí to být překážkou – informuj se u svého týmu. Jediné, co je třeba mít opravdu vlastní jsou dobré boty a osobní věci. Seznam vybavení dostaneš v každém případě v dopisu před kurzem.

Jasně, že je. Pro hodně lidí je to právě jejich první zkušenost s podobnými aktivitami nebo delším pobytem v přírodě. Není potřeba mít žádné zkušenosti, všechno se na kurzu naučíte tak, aby to bylo bezpečné, a přitom, abyste si to i užili. Od pobytu venku až po zvládnutí různých aktivit – dle typu kurzu. Pokud nemáš pro kurz dostatečné vybavení, dej vědět týmu a domluvíte se na zapůjčení.

To se dozvíš mailem, nejpozději měsíc před začátkem kurzu. Dostat se tam budeš muset po své vlastní ose. V některých případech (cesta do zahraničí) dostaneš možnost smluvit si spolujízdu nebo doporučené spojení na místo. Kurz končí vždy tak, aby bylo možné se rozumným způsobem dostat zase zpět domů.

Pokud potřebuješ účast na kurzu zrušit, ozvi se na ob@psl.cz a do kopie dej kontakt uvedený u kurzu. A čím dřív to uděláš, tím lépe: u většiny kurzů je nastavený storno poplatek, který se odvíjí od data odhlášení. Informace o tom jsou vždy u kurzu.

Je možnost za sebe najít náhradu. Pokud se to povede, vyrovnání je mezi vámi.

V každém případě si můžeš u pojišťovny sjednat při placení kurzu tzv. pojištění storna. O tom se informuj ještě před zaplacením kurzu.

U kurzů je jídlo zpravidla v ceně kurzu a o jeho složení se částečně domlouvají účastníci sami, částečně je dáno dopředu. Dietní požadavky je třeba řešit s týmem kurzu a zpravidla není problém jim vyhovět, pokud je tým či skupina ví dostatečně dopředu. Rozhodně by to nemělo být překážkou účasti na kurzu.

Jídlo se připravuje většinou společně nebo ve skupinách, dle typu kurzu. Pokud je kurz delší, zásoby se doplňují průběžně.

Mobil si vzít můžeš, ale připrav se na to (a připrav na to i své okolí), že během kurzu nebudeš dostupný/dostupná. A pokud ano, tak velmi výjimečně. Vše si ale domluvíte na začátku kurzu, protože toto může být u jednotlivých kurzů odlišné.

Další elektronika je nevhodná. Hodit se může naopak malý foťák.

Každý kurz je jiný. Dokonce i ty stejného typu mohou být trochu jiné. Výsledný program je aktuálním výsledkem původního plánu, počasí i rozhodnutí instruktora v danou chvíli, které odpovídá především skupině a jejím potřebám. Proto nemusí být ani jeden kurz zcela stejný. Nicméně na všech je naším cílem vzít skupinu do podnětného reálného prostředí. Často využíváme expediční formu kurzu, protože přináší přirozené výzvy a situace. Součástí je i péče o sebe a skupinu, především co se týká nocování, přípravy stravy, plánování cesty. Proto často na kurzech fungujeme i s batohem na zádech. Kde to jde, jsme zcela soběstační, vše si neseme nebo vezeme na lodi, v případech delších či komplikovanějších kurzů využíváme i doprovodného vozidla.

V průběhu dne jsou účastníci stavěni před další výzvy, se kterými se musí poprat – složit síly a schopnosti dohromady, objevit svůj skrytý potenciál nebo způsob fungování s druhými. Tím, že účastníky povzbuzujeme, motivujeme a podporujeme posouvat své hranice, rozšiřujeme také jejich komfortní zónu. To, co bylo „obtížné“ nebo „nemožné“ se stane zvládnutelným a posune vlastní schopnosti a sebejistotu dál.

Každý kurz je ale navržený jinak a byť mají rysy a metodu podobnou, využívají jiných prostředků a aktivit. Někde jich je více, a jsou zaměřeny na výzvu a nové dovednosti, jinde mohou směřovat spíše k týmovým úkolům, drobným či hlubším zamyšlením nad sebou samým, směřováním atd. Na všech kurzech pracujeme s nějakou formou zpětné vazby, někde i s teoretickými modely fungování skupiny, učení ze zkušenosti a podobně.

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ

Ano. Jasné, že se při pohybu v přírodě nebo různých aktivitách může  něco přihodit. To bychom nemohli vůbec chodit do lesa nebo dělat nějaký sport. A to by bylo špatně, protože je to něco, co naše tělo potřebuje rozhodně více než sezení doma nebo u počítače.

Na kurzech Outward Bound, i když mohou vypadat nebezpečně, máme aktivity ale zajištěné. Slouží k tomu celý systém pravidel a postupů, díky kterým riziko minimalizujeme, v těch klíčových vylučujeme. Zajišťujeme to vícenásobnou prevencí a dvojitou kontrolou u klíčových aktivit. Naše bezpečnostní standardy patří mezi nejpřísnější na světě. A zároveň jsme v tomto pod zkušeným, ochranným i kontrolním křídlem světové organizace Outward Bound International. Můžeš si být tedy jistý/á, že jsi v dobrých rukách. Pokud tě zajímá tato oblast víc, tady je o tom víc.

Pro vedení kurzu Outward Bound vybíráme ty nejlepší instruktory a lektory.

Jsou to trenéři, facilitátoři, risk manažeři i koučové v jedné osobě. Pocházejí z různého prostředí, často jsou zároveň lektory firemních kurzů či terapeuti a jejich práce je zároveň jejich koníčkem. Proto máme jistotu, že i naše kurzy mají vysokou kvalitu, účastníci jsou v dobrých rukách a z kurzu si odnášejí maximum.

Všichni instruktoři procházejí náročnou instruktorskou přípravou a mají za sebou často tisíce hodin práce s lidmi. Dle svého zaměření procházejí navíc ještě specializovanými výcviky a všichni jsou absolventi kurzů první pomoci ZDrSEM.

Většinou nevadí. Na každém kurzu je v případě vodních aktivit nutné nosit záchranné vesty. Na druhou stranu je skvělé užívat si i na vodě /ve vodě aktivity bez obav, proto v rámci přípravy na kurz můžeš své schopnosti zdokonalit. A cítit se pak jistější nejen na vodě, ale i v dalších aktivitách, které jsou před tebou.

Snažíme se, aby na kurz mohl jet opravdu každý, ale zároveň chceme maximálně dodržet bezpečnost a odpovědně situaci posoudit – i vzhledem k chystanému programu a občas i vzdálenosti odborné zdravotní péče.  

Proto vyplňuje každý účastník kurzu (nebo rodiče) kromě přihlášky také zdravotní prohlášení. Odtud se tým kurzu může dozvědět o tvých případných omezeních. Menší omezení bere tým jen na vědomí a v průběhu kurzu přizpůsobuje situaci tak, aby byl program zvládnutelný. Pokud je omezení komplikovanější, je možné, že se ti ozveme zpátky a budeme věc konzultovat, případně se radit s lékařem nebo rodiči, abychom situaci mohli posoudit. Nejde o to někoho vyřazovat, ale být schopni zajistit to, co je v případě zdravotních omezení třeba. Společně se o to v každém případě pokusíme!

Pokud nejsme zrovna v zázemí objektu (či lodi), využíváme „přírodní toaletu“. Je to možná pro někoho neobvyklé, ale brzy si zvykneš, že s pořádnou lopatkou a dalším vybavením si zajistíš totéž, co v dezinfikovaných kabinách. Dokonce s lepším výhledem.

O tom „jak na to, aby po nás nezůstala ani stopa“ si řeknete na kurzu.

Co se týká další hygieny, na cestách se běžně využívají potoky či další zdroje vody, v případě zvýšené potřeby hygieny je možné počítat i s opláchnutím z pitné láhve nebo mít s sebou vlhčené hygienické ubrousky (pro zimní kurzy).

Kurz je možné absolvovat i v čase menstruace. Možná ne s tak důkladnou hygienou jako doma, avšak s hygienou dostatečnou. Vždy je dobře dát vědět instruktorskému týmu, aby mohl brát na situaci zřetel a umožnil tak více času na přestávky či osobní zajištění čistoty. U vodních aktivit se domluví dle jejich charakteru, zda je v pořádku aktivitu absolvovat či nikoliv. Zpravidla to nebývá problém.

U zimních kurzů (ale i jako nouzové řešení u jiných) se v každém případě hodí využití vlhčených hygienických ubrousků. Malé balení se k obvyklým proprietám snadno vejde a je to dobrá jistota.

Váháš, jak to říci týmu a jsou tam samí muži? Napiš Světle, která má kurzy OB na starosti na svetlana.vastova@psl.cz a ona to zařídí. V každém případě se nemusíš bát ani tak – pokud potřebuješ podpořit v tomto nečekaném tématu na kurzu, nech se podpořit někým dalším. Ve dvou to vždycky jde lépe – a málokdy je v tom žena/dívka ve skupině sama!

CHYBÍ TU ODPOVĚĎ NA TVOJI OTÁZKU?

Pak se určitě ozvi. Nejlépe rovnou přes tento formulář – napíšeme zpátky nebo zavoláme.

[contact-form-7 id=“246″ title=“Contact form 1″]

CHYBÍ TU ODPOVĚĎ NA TVOJI OTÁZKU?

Pak se určitě ozvi. Nejlépe rovnou přes tento formulář – napíšeme zpátky nebo zavoláme.

[contact-form-7 id=“246″ title=“Contact form 1″]

ZEPTAT SE NA COKOLIV MŮŽEŠ I OSOBNĚ

Mobil, email i adresu naší kanceláře najdeš v kontaktech. 

Dostaneš se tam tudy