KURZY PRO ŠKOLY

Kurzy Outward Bound, především expediční pobyty mimo zázemí objektu, přinášejí do školních skupin přirozenou cestou nové podněty – dobrodružství a zážitky, týmové výzvy, potřebu spolupráce a vzájemnou podporu.

ZODPOVĚDNOST, SPOLUPRÁCE, DOBRODRUŽSTVÍ

hodnoty, na které se během kurzů zaměřujeme

POSUŇTE SVOU TŘÍDU DÍKY POBYTU V PŘÍRODĚ

Forma je vhodná především pro žáky druhého stupně ZŠ a vyšších škol. Pro různé věkové kategorie je možné zvolit různé délky, náročnost i zaměření kurzu:

 • miniexpedici (1–2 dny spaní venku; cílem je zvládnout něco, co žáci ještě nezkusili – aby se překonali, naučili nové dovednosti, rozvíjeli samostatnost a schopnost spolupracovat na společných věcech, jako je stavba bivaku či příprava jídla, zároveň aby zažili společné dobrodružství a získali vztah k pobytu v přírodě),

 • krátkou expedici (2–4 dny spaní venku; zde se cílí na témata jako společná práce ve skupině, role v týmu, dělení úkolů, důvěra nebo přebírání odpovědnosti, stejně jako učení se pobytu a pohybu v přírodě),

 • dlouhou/kombinovanou expedici (4–7 nocí spaní venku; určenou především pro střední a vyšší školy; zde se rozvíjí hlavně schopnost vedení skupiny i sebe sama, zpětná vazba, orientace v terénu, osobní směřování, empatie, odolnost či vytrvalost).

Díky reálným situacím a nutnosti se o sebe postarat přináší tyto kurzy vždy rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti i budování důvěry ve skupině. Posiluje se soudržnost kolektivu a zvyšuje pocit sounáležitosti.

Delší kurzy lze dobře kombinovat s dalšími aktivitami (na vodě, skalách, lanech) nebo doplnit školními projekty. 

Kurzy Outward Bound lze uskutečnit v jakémkoliv ročním období. Vybavení pro pobyt a nocování v přírodě vám poskytneme. 

CO MAJÍ VŠECHNY KURZY SPOLEČNÉ

 • reálné podmínky a výzvy

 • předávání zodpovědnosti a samostatnosti

 • přírodní prostředí, jednoduchost

 • opravdovost komunikace a vztahů

 • zpětná vazba

 • náš facilitátor a průvodce (nový vzor)

 • nové, ale bezpečné prostředí

 • fyzický pohyb i relaxace v přírodě

OZVĚTE SE

Pro dotazy nebo zaslání nezávazné poptávky kontaktujte Zuzanu Hrnčířovou z naší kanceláře.

+420 608 277 907

kurzy@psl.cz

OZVĚTE SE

Pro dotazy nebo zaslání nezávazné poptávky kontaktujte Zuzanu Hrnčířovou z naší kanceláře.

+420 608 277 907

kurzy@psl.cz

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT OSOBNĚ?

Pak se za námi stavte do naší kanceláře. Adresa i jak se k nám dostat jsou v kontaktech.

NAJDETE JE TADY