CO JE OUTWARD BOUND?

Outward Bound je síť škol ve více než 30 zemích, s unikátní filosofií a přístupem založeným na učení pomocí autentických zážitků v přírodě. V České republice jsme od roku 1992 výhradním nositelem této značky.

1) Co děláme?
2) Proč to děláme?
3) Jak to děláme?
1) Co děláme?
2) Proč to děláme?
3) Jak to děláme?

1) POŘÁDÁME KURZY

Pořádáme kurzy v přírodě, které rozvíjí charakter člověka: jeho odvahu, odolnost, důvěru, odpovědnost, schopnost spolupráce i ohleduplnost ke svému okolí.

Kurzy, které každého bez výjimky posunou. Kurzy, na kterých může každý objevit, v čem je dobrý a kde se zlepšovat. Kurzy, které pomáhají porozumět sobě samému i svému okolí. Kurzy, co mohou člověka nakopnout do života: osobního, školního i pracovního.

Samotné kurzy pak mají různé podoby: nějaký je na sedm dní, jiný na tři týdny. Jeden s batohem na zádech, další na lodi. Všechny jsou ale v přírodě, v malých skupinách (typicky do 14 účastníků) a vedou je naši instruktoři, kteří dohlíží na fyzické, psychické i sociální bezpečí.

Ročně po celém světě všemi kurzy Outward Bound projde přes 150 000 lidí. Mnoho z nich je v angličtině a může se na ně přihlásit kdokoliv původem odkudkoliv. Odkazy na weby všech škol najdeš tady.
2) Proč to děláme?

1) POŘÁDÁME KURZY

Pořádáme kurzy v přírodě, které rozvíjí charakter člověka: jeho odvahu, odolnost, důvěru, odpovědnost, schopnost spolupráce i ohleduplnost ke svému okolí.

Kurzy, které každého bez výjimky posunou. Kurzy, na kterých může každý objevit, v čem je dobrý a kde se zlepšovat. Kurzy, které pomáhají porozumět sobě samému i svému okolí. Kurzy, co mohou člověka nakopnout do života: osobního, školního i pracovního.

Samotné kurzy pak mají různé podoby: nějaký je na sedm dní, jiný na tři týdny. Jeden s batohem na zádech, další na lodi. Všechny jsou ale v přírodě, v malých skupinách (typicky do 14 účastníků) a vedou je naši instruktoři, kteří dohlíží na fyzické, psychické i sociální bezpečí.

Ročně po celém světě všemi kurzy Outward Bound projde přes 150 000 lidí. Mnoho z nich je v angličtině a může se na ně přihlásit kdokoliv původem odkudkoliv. Odkazy na weby všech škol najdeš tady.
2) Proč to děláme?

2) ROZVÍJÍME POTENCIÁL LIDÍ

Máme smělý cíl: chceme lidem pomáhat objevit a rozvíjet vlastní potenciál a schopnost zasadit se za sebe, za druhé i za svět kolem. Aby se neztratili v dnešním stále se rozvíjejícím světě a byli spokojení sami se sebou, stejně jako v soužití se svým okolím.

Věříme totiž, že každý člověk v sobě ten potenciál má. Jenže aby jej mohl využít ve prospěch sebe i svého okolí, musí jej nejdřív odhalit (případně posunout) a nebát se jej využívat.

„Je v nás víc, než myslíme. Pokud se podaří, že nám to někdo umožní zahlédnout, možná se pak po zbytek svého života nebudeme ochotni smířit  s ničím menším.“
– Kurt Hahn, zakladatel Outward Bound
3) Jak to děláme?

2) ROZVÍJÍME POTENCIÁL LIDÍ

Máme smělý cíl: chceme lidem pomáhat objevit a rozvíjet vlastní potenciál a schopnost zasadit se za sebe, za druhé i za svět kolem. Aby se neztratili v dnešním stále se rozvíjejícím světě a byli spokojení sami se sebou, stejně jako v soužití se svým okolím.

Věříme totiž, že každý člověk v sobě ten potenciál má. Jenže aby jej mohl využít ve prospěch sebe i svého okolí, musí jej nejdřív odhalit (případně posunout) a nebát se jej využívat.

„Je v nás víc, než myslíme. Pokud se podaří, že nám to někdo umožní zahlédnout, možná se pak po zbytek svého života nebudeme ochotni smířit  s ničím menším.“
– Kurt Hahn, zakladatel Outward Bound
3) Jak to děláme?

3) MÁME VYPILOVANOU METODU

Kurzy Outward Bound mají mnoho společného s každodenním světem kolem nás. Vystavují účastníky volbám, odpovědnosti, problémům, komplikacím, možnostem či nutnosti spolupráce – tak jako to dělá reálný život. Na kurzu je ale čas i prostor se učit, jak na to.

Účastník pak zážitky, které při těchto výzvách na kurzu získává, s pomocí našich instruktorů reflektuje, propojuje se svým reálným životem, přetavuje do zkušeností a sám si stanovuje vlastní poučení z dané situace. To následně může uplatnit ve svém osobním, školním nebo pracovním životě.

To je třeba i rozdíl mezi expedicemi od cestovních kanceláří a těmi našimi. Nás nezajímají jen pouhé zážitky z cesty, my jdeme dál. Co se z nich můžeme naučit? V čem nás mohou posunout? Na tyto a další otázky na kurzech hledáme odpovědi.

Víc o naší metodě

3) MÁME VYPILOVANOU METODU

Kurzy Outward Bound mají mnoho společného s každodenním světem kolem nás. Vystavují účastníky volbám, odpovědnosti, problémům, komplikacím, možnostem či nutnosti spolupráce – tak jako to dělá reálný život. Na kurzu je ale čas i prostor se učit, jak na to.

Účastník pak zážitky, které při těchto výzvách na kurzu získává, s pomocí našich instruktorů reflektuje, propojuje se svým reálným životem, přetavuje do zkušeností a sám si stanovuje vlastní poučení z dané situace. To následně může uplatnit ve svém osobním, školním nebo pracovním životě.

To je třeba i rozdíl mezi expedicemi od cestovních kanceláří a těmi našimi. Nás nezajímají jen pouhé zážitky z cesty, my jdeme dál. Co se z nich můžeme naučit? V čem nás mohou posunout? Na tyto a další otázky na kurzech hledáme odpovědi.

Víc o naší metodě

JAK PRACUJEME

Naše hodnoty, postupy a zásady. Prostě to, co nás dělá mezinárodně uznávanou organizací v kostce.

Outward při tvorbě svých kurzů staví na třech pilířích:

 • People, tedy na kvalifikovaných a zkušených instruktorech. Jsou totiž klíčovou podmínkou toho, že si účastníci z kurzu odnesou maximum podnětů. Proto vybíráme především zkušené facilitátory skupiny, kteří jsou schopni využít příležitostí na kurzu a mít na skupinu i jednotlivce přímý vliv. Často to jsou také inspirativní osobnosti, lidé s vysoko postavenými morálními hodnotami. Kurz i aktivity na něm dobře znají – ví, kam je směřovat a co z nich lze získat. Díky svým zkušenostem jsou schopni také reagovat na individuální potřeby, nenadálé události i využít nečekané situace ve skupině.
 • Place, tedy na místech, krajině, přírodě, aktivitách nabízejících výzvy a nové zkušenosti, na neobvyklých zážitcích a dobrodružství. Protože jen tak můžeme vystoupit ze své komfortní zóny a začínáme se učit a rozvíjet. Týmové i individuální aktivity se stávají smysluplnou zábavou a pojítkem skupiny, přírodní prostředí zase vhodnou kulisou pro skupinovou práci, opravdovost i uvolnění.
 • Process, tedy schopnosti reflexe učebního procesu tak, aby si účastníci odvezli ze zážitků z kurzu co nejvíce zkušeností a pozitivní změny do svých životů a do svého okolí. Využíváme mnohaleté zkušenosti z kurzů, ale i z různých dalších metod práce s lidmi.  Stavíme na světově uznávaných modelech. (Colbův cyklus… ), V našich přístupech jsme tvořiví.

Každý kurz je navržen tak, aby směřoval k určitým výchovným a vzdělávacím/rozvojovým cílům. Podle toho vybíráme prostředí kurzu, aktivity či způsob práce se skupinou. Proto je také každý kurz trochu jiný a odpovídá potřebám věkové skupiny i svému zaměření.

Stavíme na tom, že velmi silnou zkušenost přináší již samotné vydání se na cestu. Především pro opravdovost, kterou lze na ni zažít – a to se týká prostředí, našeho prožívání i vztahů, které tam navazujeme. Různé délky a formáty expedic a putování přinášejí potom lidem různých věkových kategorií mimořádné, nezapomenutelné a zároveň transformující zkušenosti.

Skrze reflexe a ohlédnutí umožňujeme účastníkům na kurzech lépe porozumět sobě samému, druhým lidem, a také společenství, ve kterém žijeme. Pomáháme tím k hlubšímu pochopení procesů uvnitř sebe i mezi lidmi a tím i k lepšímu využití osobního potenciálu ve prospěch skupiny i společnosti.

Konkrétně se pak zaměřujeme na sebepoznání, leadership a přijetí zodpovědnosti, sebevědomí, týmovou práci,  fyzické zdraví (well-being), odvahu a odolnost, zdokonalování se v dovednostech. Pomáháme také rozvinout schopnost překonávat vlastní i vnější omezení a dosáhnout stanoveného cíle.

Na kurzech mezi účastníky podporujeme respektování odlišností, empatii a vzájemnou podporu. Vedeme k otevřené komunikaci a vzájemné péči. Společně s nimi vytváříme prostředí, ve kterém je radost růst a rozvíjet se. Každý člověk – bez ohledu na své schopnosti, rasu či vyznání má na kurzu své místo a svoji hodnotu.

Pomáháme probouzet zodpovědnost za sebe, druhé i okolní svět. Vedeme účastníky k tomu, aby nad svým konáním a rozhodováním přemýšleli tak, aby výsledná volba měla pozitivní dopad nejen na ně samé, ale i na společnost a prostředí, ve kterém žijeme.

Učíme, jak se v přírodě pohybovat tak, aby stopy po naší přítomnosti nebyly viditelné a neměly vliv na celkový ekosystém místa. Krajině se snažíme svým vlivem spíše pomáhat. Jsou kurzy, kde se připojujeme skutečnou prací, na jiných zase učíme přírodu poznávat a rozumět celkovým souvislostem.

Pracujeme s malými skupinami 10– 14 účastníků, které vytváří nejlepší prostředí pro společné učení i pocit sounáležitosti.  Skupina jednotlivců se na počátku kurzu díky dobrému vedení brzy stane funkčním týmem, umí dobře vyvážit nedostatky svých členů, ocenit přednosti a členové se od sebe mohou snadno inspirovat a učit.

Atmosféra je růstová a podpůrná, nikoliv soutěžní. Každý zdolává především sám sebe a překážky na cestě. Spolupráce všech je ale často nezbytná. Každý zde nachází svoje místo – a to je jiné než mnozí zažívají ve školních nebo sportovních kolektivech. Je to je zajištěno také vhodným poměrem instruktorů a účastníků, který umožňuje osobní přístup, stejně jako dobré sledování skupinových procesů a práci s nimi. Zároveň je to i bezpečnější.

Řada kurzů Outward Bound je součástí celé palety kurzů Prázdninové školy Lipnice. Ta je totiž od roku 1992 výhradním nositelem značky Outward Bound v České republice. Ze zahraničí jsme se inspirovali především lanovými programy, týmovými cvičeními, iniciačními hrami a rozbory po aktivitách. Zároveň jsme ovlivnili některé světové školy naší originální českou metodou – mezinárodní kurzy Intertouch hostily a hostí instruktory z dalších Outward Bound škol, a ve spolupráci proběhly v Austrálii,  Hong Kongu a Singapuru kurzy přímo podle naší metodiky.

I přesto, že došlo k velkému prolnutí obou metod a uskutečnili jsme na poli Prázdninovky mnohé kurzy s prvky Outward Bound, stejně jako se podařilo založit firmu, kde byly položeny základy českého outdoor management trainingu (původně „Outward Bound Česká cesta“, dnes jen Česká cesta, spol. s r. o.), pro větší rozvoj kurzů typu Outward Bound jsme se rozhodli až v roce 2018. Jde o řadu kurzů, které zajišťují profesionální a placení instruktoři – stejně, jako je to v zahraničí. Kurzy se stávají vedle tvořivé a experimentální řady Prázdninovky stálou nabídkou a jsou jedinečnou šancí posunout svůj potenciál metodou ověřenou mnoha desetiletími na šesti kontinentech.

Jako Prázdninová škola Lipnice – Outward Bound Czech Republic jsme členy sítě škol Outward Bound International a hrdě se k tomu hlásíme. Patříme mezi tři desítky zemí, kde probíhají kurzy typu Outward Bound. V rámci toho:

 • se vzájemně inspirujeme našimi metodami, sdílíme know how, využíváme stáže,
 • dodržujeme kvalitu i bezpečnostní postupy a standardy,
 • spolupracujeme s dalšími OB školami.

Víc o Outward Bound International je zde.

RISK MANAGEMENT

Každý pohyb v přírodě má svá rizika. Takto se jej snažíme zcela eliminovat nebo alespoň snížit na minimum.

Při návrhu kurzů rozmýšlíme nad jednotlivými aktivitami, jejich sledem a zvažujeme různé scénáře. Zařazujeme pouze takové programy, kde jsme schopni riziko řídit a dodržet maximální míru zajištění, kvality a bezpečnosti. Z již proběhlých kurzů se opětovně učíme a své přístupy zdokonalujeme. Nové kurzy a programy procházejí bezpečnostním review s nezávislou pověřenou osobou.

Při uvádění aktivit dodržujeme vždy interní bezpečnostní standardy, které jsou díky našemu členství v mezinárodním společenství jedny z nejpřísnějších.

U kurzů, kde se pohybujeme v terénu, máme vždy zajištěné a domluvené vozidlo (a dalšího instruktora), který nám pomůže v případě nenadálé situace problém vyřešit.
Na každém kurzu je samozřejmostí expediční lékárna. V nutných případech využíváme krizový scénář.

Bezpečnost a zdraví účastníků je pro nás největší prioritou.

Díky našemu členství v Outward Bound můžeme těžit ze zkušeností a know how vznikajících na celém světě.  Každé dva roky procházíme přezkoumáním ze strany Outward Bound International, zda nastavení našich pravidel a jejich uplatňování v praxi odpovídá standardům a užívaným aktivitám.

Vnitřní systém řízení rizika zahrnuje prevenci, minimalizaci a poučení ze situací, které mohly vést k nehodě. Je pevně včleněn do života naší organizace.

Naši instruktoři prochází náročnou přípravou. Jsou to  trenéři, facilitátoři, risk manažeři i koučové v jedné osobě. Pocházejí z různého prostředí, často jsou zároveň lektory firemních kurzů či terapeuti, a jejich práce je zároveň jejich koníčkem. Proto máme jistotu, že i naše kurzy mají vysokou kvalitu, účastníci jsou v dobrých rukách a z kurzu si odnášejí maximum. Dle svého zaměření procházejí navíc ještě specializovanými výcviky a všichni jsou absolventi kurzů první pomoci ZDrSEM.

Každý účastník kurzu vyplňuje zároveň s přihláškou také zdravotní prohlášení. Odtud se tým kurzu dozvídá o ev. omezeních účastníka. Menší omezení bere na vědomí a v průběhu kurzu přizpůsobuje situaci tak, aby byl program pro každého zvládnutelný. Při komplikovanějších omezeních diskutuje program s účastníkem, jeho lékařem, případně dalšími odborníky. Posuzuje, zda je daný účastník schopen kurz absolvovat či je možné program více přizpůsobit či bezpečnost lépe zajistit. Snažíme se vždy o to, abychom kurzy učinili dostupnými pro každého, kde je to jen trochu možné.

Zdravotní prohlášení je těsně před kurzem vždy aktualizováno.

Používáme kvalitní  vybavení v souladu s národními standardy. U lanových a jiných aktivit vyžadujících 100% bezpečnost používáme pouze certifikované vybavení a materiál. Evidujeme jeho využívání, udržujeme jej v dobré kondici a starý vyřazujeme.

Spolehnout se na něj můžeme díky našim skladníkům i profesionální péči dceřinné firmy Česká cesta s.r.o.

JAK PRACUJEME

Naše hodnoty, postupy a zásady. Prostě to, co nás dělá mezinárodně uznávanou organizací v kostce.

Outward při tvorbě svých kurzů staví na třech pilířích:

 • People, tedy na kvalifikovaných a zkušených instruktorech. Jsou totiž klíčovou podmínkou toho, že si účastníci z kurzu odnesou maximum podnětů. Proto vybíráme především zkušené facilitátory skupiny, kteří jsou schopni využít příležitostí na kurzu a mít na skupinu i jednotlivce přímý vliv. Často to jsou také inspirativní osobnosti, lidé s vysoko postavenými morálními hodnotami. Kurz i aktivity na něm dobře znají – ví, kam je směřovat a co z nich lze získat. Díky svým zkušenostem jsou schopni také reagovat na individuální potřeby, nenadálé události i využít nečekané situace ve skupině.
 • Place, tedy na místech, krajině, přírodě, aktivitách nabízejících výzvy a nové zkušenosti, na neobvyklých zážitcích a dobrodružství. Protože jen tak můžeme vystoupit ze své komfortní zóny a začínáme se učit a rozvíjet. Týmové i individuální aktivity se stávají smysluplnou zábavou a pojítkem skupiny, přírodní prostředí zase vhodnou kulisou pro skupinovou práci, opravdovost i uvolnění.
 • Process, tedy schopnosti reflexe učebního procesu tak, aby si účastníci odvezli ze zážitků z kurzu co nejvíce zkušeností a pozitivní změny do svých životů a do svého okolí. Využíváme mnohaleté zkušenosti z kurzů, ale i z různých dalších metod práce s lidmi.  Stavíme na světově uznávaných modelech. (Colbův cyklus… ), V našich přístupech jsme tvořiví.

Každý kurz je navržen tak, aby směřoval k určitým výchovným a vzdělávacím/rozvojovým cílům. Podle toho vybíráme prostředí kurzu, aktivity či způsob práce se skupinou. Proto je také každý kurz trochu jiný a odpovídá potřebám věkové skupiny i svému zaměření.

Stavíme na tom, že velmi silnou zkušenost přináší již samotné vydání se na cestu. Především pro opravdovost, kterou lze na ni zažít – a to se týká prostředí, našeho prožívání i vztahů, které tam navazujeme. Různé délky a formáty expedic a putování přinášejí potom lidem různých věkových kategorií mimořádné, nezapomenutelné a zároveň transformující zkušenosti.

Skrze reflexe a ohlédnutí umožňujeme účastníkům na kurzech lépe porozumět sobě samému, druhým lidem, a také společenství, ve kterém žijeme. Pomáháme tím k hlubšímu pochopení procesů uvnitř sebe i mezi lidmi a tím i k lepšímu využití osobního potenciálu ve prospěch skupiny i společnosti.

Konkrétně se pak zaměřujeme na sebepoznání, leadership a přijetí zodpovědnosti, sebevědomí, týmovou práci,  fyzické zdraví (well-being), odvahu a odolnost, zdokonalování se v dovednostech. Pomáháme také rozvinout schopnost překonávat vlastní i vnější omezení a dosáhnout stanoveného cíle.

Na kurzech mezi účastníky podporujeme respektování odlišností, empatii a vzájemnou podporu. Vedeme k otevřené komunikaci a vzájemné péči. Společně s nimi vytváříme prostředí, ve kterém je radost růst a rozvíjet se. Každý člověk – bez ohledu na své schopnosti, rasu či vyznání má na kurzu své místo a svoji hodnotu.

Pomáháme probouzet zodpovědnost za sebe, druhé i okolní svět. Vedeme účastníky k tomu, aby nad svým konáním a rozhodováním přemýšleli tak, aby výsledná volba měla pozitivní dopad nejen na ně samé, ale i na společnost a prostředí, ve kterém žijeme.

Učíme, jak se v přírodě pohybovat tak, aby stopy po naší přítomnosti nebyly viditelné a neměly vliv na celkový ekosystém místa. Krajině se snažíme svým vlivem spíše pomáhat. Jsou kurzy, kde se připojujeme skutečnou prací, na jiných zase učíme přírodu poznávat a rozumět celkovým souvislostem.

Pracujeme s malými skupinami 10– 14 účastníků, které vytváří nejlepší prostředí pro společné učení i pocit sounáležitosti.  Skupina jednotlivců se na počátku kurzu díky dobrému vedení brzy stane funkčním týmem, umí dobře vyvážit nedostatky svých členů, ocenit přednosti a členové se od sebe mohou snadno inspirovat a učit.

Atmosféra je růstová a podpůrná, nikoliv soutěžní. Každý zdolává především sám sebe a překážky na cestě. Spolupráce všech je ale často nezbytná. Každý zde nachází svoje místo – a to je jiné než mnozí zažívají ve školních nebo sportovních kolektivech. Je to je zajištěno také vhodným poměrem instruktorů a účastníků, který umožňuje osobní přístup, stejně jako dobré sledování skupinových procesů a práci s nimi. Zároveň je to i bezpečnější.

Řada kurzů Outward Bound je součástí celé palety kurzů Prázdninové školy Lipnice. Ta je totiž od roku 1992 výhradním nositelem značky Outward Bound v České republice. Ze zahraničí jsme se inspirovali především lanovými programy, týmovými cvičeními, iniciačními hrami a rozbory po aktivitách. Zároveň jsme ovlivnili některé světové školy naší originální českou metodou – mezinárodní kurzy Intertouch hostily a hostí instruktory z dalších Outward Bound škol, a ve spolupráci proběhly v Austrálii,  Hong Kongu a Singapuru kurzy přímo podle naší metodiky.

I přesto, že došlo k velkému prolnutí obou metod a uskutečnili jsme na poli Prázdninovky mnohé kurzy s prvky Outward Bound, stejně jako se podařilo založit firmu, kde byly položeny základy českého outdoor management trainingu (původně „Outward Bound Česká cesta“, dnes jen Česká cesta, spol. s r. o.), pro větší rozvoj kurzů typu Outward Bound jsme se rozhodli až v roce 2018. Jde o řadu kurzů, které zajišťují profesionální a placení instruktoři – stejně, jako je to v zahraničí. Kurzy se stávají vedle tvořivé a experimentální řady Prázdninovky stálou nabídkou a jsou jedinečnou šancí posunout svůj potenciál metodou ověřenou mnoha desetiletími na šesti kontinentech.

Jako Prázdninová škola Lipnice – Outward Bound Czech Republic jsme členy sítě škol Outward Bound International a hrdě se k tomu hlásíme. Patříme mezi tři desítky zemí, kde probíhají kurzy typu Outward Bound. V rámci toho:

 • se vzájemně inspirujeme našimi metodami, sdílíme know how, využíváme stáže,
 • dodržujeme kvalitu i bezpečnostní postupy a standardy,
 • spolupracujeme s dalšími OB školami.

Víc o Outward Bound International je zde.

RISK MANAGEMENT

Každý pohyb v přírodě má svá rizika. Takto se jej snažíme zcela eliminovat nebo alespoň snížit na minimum.

Při návrhu kurzů rozmýšlíme nad jednotlivými aktivitami, jejich sledem a zvažujeme různé scénáře. Zařazujeme pouze takové programy, kde jsme schopni riziko řídit a dodržet maximální míru zajištění, kvality a bezpečnosti. Z již proběhlých kurzů se opětovně učíme a své přístupy zdokonalujeme. Nové kurzy a programy procházejí bezpečnostním review s nezávislou pověřenou osobou.

Při uvádění aktivit dodržujeme vždy interní bezpečnostní standardy, které jsou díky našemu členství v mezinárodním společenství jedny z nejpřísnějších.

U kurzů, kde se pohybujeme v terénu, máme vždy zajištěné a domluvené vozidlo (a dalšího instruktora), který nám pomůže v případě nenadálé situace problém vyřešit.
Na každém kurzu je samozřejmostí expediční lékárna. V nutných případech využíváme krizový scénář.

Bezpečnost a zdraví účastníků je pro nás největší prioritou.

Díky našemu členství v Outward Bound můžeme těžit ze zkušeností a know how vznikajících na celém světě.  Každé dva roky procházíme přezkoumáním ze strany Outward Bound International, zda nastavení našich pravidel a jejich uplatňování v praxi odpovídá standardům a užívaným aktivitám.

Vnitřní systém řízení rizika zahrnuje prevenci, minimalizaci a poučení ze situací, které mohly vést k nehodě. Je pevně včleněn do života naší organizace.

Naši instruktoři prochází náročnou přípravou. Jsou to  trenéři, facilitátoři, risk manažeři i koučové v jedné osobě. Pocházejí z různého prostředí, často jsou zároveň lektory firemních kurzů či terapeuti, a jejich práce je zároveň jejich koníčkem. Proto máme jistotu, že i naše kurzy mají vysokou kvalitu, účastníci jsou v dobrých rukách a z kurzu si odnášejí maximum. Dle svého zaměření procházejí navíc ještě specializovanými výcviky a všichni jsou absolventi kurzů první pomoci ZDrSEM.

Každý účastník kurzu vyplňuje zároveň s přihláškou také zdravotní prohlášení. Odtud se tým kurzu dozvídá o ev. omezeních účastníka. Menší omezení bere na vědomí a v průběhu kurzu přizpůsobuje situaci tak, aby byl program pro každého zvládnutelný. Při komplikovanějších omezeních diskutuje program s účastníkem, jeho lékařem, případně dalšími odborníky. Posuzuje, zda je daný účastník schopen kurz absolvovat či je možné program více přizpůsobit či bezpečnost lépe zajistit. Snažíme se vždy o to, abychom kurzy učinili dostupnými pro každého, kde je to jen trochu možné.

Zdravotní prohlášení je těsně před kurzem vždy aktualizováno.

Používáme kvalitní  vybavení v souladu s národními standardy. U lanových a jiných aktivit vyžadujících 100% bezpečnost používáme pouze certifikované vybavení a materiál. Evidujeme jeho využívání, udržujeme jej v dobré kondici a starý vyřazujeme.

Spolehnout se na něj můžeme díky našim skladníkům i profesionální péči dceřinné firmy Česká cesta s.r.o.

JSME SOUČÁSTÍ SÍTĚ OUTWARD BOUND INTERNATIONAL

Společně sdílíme hodnoty, postupy, standardy, zkušenosti i nové poznatky.

víc o tom tady

TAK TOHLE JE OUTWARD BOUND

Popsaný ale jen slovně. Jestli chceš opravdu poznat, o čem je, pojeď na kurz.

NAJDEŠ JE TADY