NAŠE HISTORIE

Slovní spojení „outward bound“ pochází z námořnické hantýrky: označuje okamžik, kdy loď opouští bezpečí přístavu a vyplouvá na širé moře – do neznáma a rizika, vstříc novým poznáním. Od této chvíle se musí posádka spolehnout sama na sebe. Proto jej do svého názvu převzala naše škola, jejíž posláním je pomáhat lidem objevovat a posouvat svůj potenciál.

Prvními účastníky kurzů byli mladí námořníci ve Walesu. Učili se schopnostem a dovednostem, které umožňovaly přežít krizové situace na moři ve druhé světové válce.

ŠKOLA PRO NÁMOŘNÍKY

První škola Outward Bound byla založena v roce 1941 v Aberdovey ve Walesu. Byla společným dílem Kurta Hahna, německého pedagoga, a lodního magnáta Sira Lawrence Holta.

Všimli si totiž, že na moři přežívají spíše námořníci starší a zkušenější, než ti mladí, ačkoliv plní sil. Proto společně založili školu, kde pomáhali rozvíjet ty schopnosti, které umožňovaly ve druhé světové válce na moři krizové situace přežít. Využívali k tomu náročných podmínek, reálných výzev a nepohodlí. Cílenými aktivitami vedli své svěřence také k uvědomění, že spoluprací a vzájemnou podporou dosáhnou více, než každý jednotlivě.

ŠKOLA PRO NÁMOŘNÍKY

První škola Outward Bound byla založena v roce 1941 v Aberdovey ve Walesu. Byla společným dílem Kurta Hahna, německého pedagoga, a lodního magnáta Sira Lawrence Holta.

Všimli si totiž, že na moři přežívají spíše námořníci starší a zkušenější, než ti mladí, ačkoliv plní sil. Proto společně založili školu, kde pomáhali rozvíjet ty schopnosti, které umožňovaly ve druhé světové válce na moři krizové situace přežít. Využívali k tomu náročných podmínek, reálných výzev a nepohodlí. Cílenými aktivitami vedli své svěřence také k uvědomění, že spoluprací a vzájemnou podporou dosáhnou více, než každý jednotlivě.

Prvními účastníky kurzů byli mladí námořníci ve Walesu. Učili se schopnostem a dovednostem, které umožňovaly přežít krizové situace na moři ve druhé světové válce.

Proto byla ve škole Outward Bound navržena v průběhu let řada týmových cvičení, které přesáhly hranice tréninku jednotlivců a staly se základem pro rozvoj kolektivů a již spolupracujících týmů.

Hahn v tom pokračoval i po válce, kdy se škola transformovala do civilní podoby. Bylo totiž zjevné, že schopnost překonávat překážky a vyrovnávat se se svízelnými situacemi, stejně jako další osobnostní rozvoj, potřebujeme v běžném životě úplně stejně jako na moři. A mnohem více, než akademické tituly.

V roce 1953 se patronem školy stal původem žák školy  K.Hahna, Vévoda z Edinghburgu princ Phillip.

Po válce cvičení přesáhla hranice tréninku budoucích vojáků a stala se základem civilního rozvoje nejen jednotlivců, ale i kolektivů a týmů.

Proto byla ve škole Outward Bound navržena v průběhu let řada týmových cvičení, které přesáhly hranice tréninku jednotlivců a staly se základem pro rozvoj kolektivů a již spolupracujících týmů.

Hahn v tom pokračoval i po válce, kdy se škola transformovala do civilní podoby. Bylo totiž zjevné, že schopnost překonávat překážky a vyrovnávat se se svízelnými situacemi, stejně jako další osobnostní rozvoj, potřebujeme v běžném životě úplně stejně jako na moři. A mnohem více, než akademické tituly.

V roce 1953 se patronem školy stal původem žák školy  K.Hahna, Vévoda z Edinghburgu princ Phillip.

Po válce cvičení přesáhla hranice tréninku budoucích vojáků a stala se základem civilního rozvoje nejen jednotlivců, ale i kolektivů a týmů.

Vstup Prázdninové školy Lipnice do Outward Bound, 1992.
Zleva: Yves Verraes (Belgie), Alain Kerjean (Francie), Ota Holec, Ian Fothergill (UK), Jan Holtrop (Holandsko) a Rainer Guttler (Německo).

OUTWARD BOUND DNES

Dnes je Outward Bound největší a nejrozšířenější neziskovou organizací na světě, zaměřující se na outdoorové zážitkové vzdělávání. Působí ve více než 30 zemích světa, má přes 50 středisek a ročně jejími kurzy projde přes 150 000 účastníků: od dětí až po managery. Hlavní cílovou skupinou jsou ale mladí od 16 do 26 let.

Zastřešující organizací, koordinující všechny národní, licencované školy, je Outward Bound International. V České republice je touto výhradní národní školou Prázdninová Škola Lipnice a to již od roku 1992. Díky tomu organizuje nejen své kurzy založené na vlastní, světově unikátní metodě zážitkové pedagogiky, ale zároveň i kurzy typu Outward Bound – využívajících reálné prostředí, nutnost týmové spolupráce v menších skupinách nebo řízenější proces učení.

V roce 2021 nás začal podporovat Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě. Více o něm i jak nás podpořil v tomto článku na jejich webu:

OUTWARD BOUND DNES

Dnes je Outward Bound největší a nejrozšířenější neziskovou organizací na světě, zaměřující se na outdoorové zážitkové vzdělávání. Působí ve více než 30 zemích světa, má přes 50 středisek a ročně jejími kurzy projde přes 150 000 účastníků: od dětí až po managery. Hlavní cílovou skupinou jsou ale mladí od 16 do 26 let.

Zastřešující organizací, koordinující všechny národní, licencované školy, je Outward Bound International. V České republice je touto výhradní národní školou Prázdninová Škola Lipnice a to již od roku 1992. Díky tomu organizuje nejen své kurzy založené na vlastní, světově unikátní metodě zážitkové pedagogiky, ale zároveň i kurzy typu Outward Bound – využívajících reálné prostředí, nutnost týmové spolupráce v menších skupinách nebo řízenější proces učení.

Vstup Prázdninové školy Lipnice do Outward Bound, 1992.
Zleva: Yves Verraes (Belgie), Alain Kerjean (Francie), Ota Holec, Ian Fothergill (UK), Jan Holtrop (Holandsko) a Rainer Guttler (Německo).

V roce 2021 nás začal podporovat Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě. Více o něm i jak nás podpořil v tomto článku na jejich webu:

TOHLE JE NAŠE HISTORIE VE ZKRATCE

Zajímá tě, co a jak konkrétně děláme v České republice?

NAJDEŠ TO TADY